Kontakt

Koło Młodych Politologów UWr
Instytut Politologii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

tel. 732-043-743

redakcja@politicus.pl